افزودن نظر جدید

شارب با دلایل مستند و علمی در کتاب «فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی» صفحه‌ی ۲۱ و ۲۲ ثابت کرده است که این لوح جعلی نیست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.