افزودن نظر جدید

باز هم توهم ! شن های کویرش با خداست ای خدا واقعا این متوهمان می گویند طرفداران کورش کبیر متوهم هستند ؟؟؟ شما شخصی مانند ایشون نیستید گرامی . شما فراتر از یک فردی هستید که اهانت می کند توهین هایی که شما می کنید از صد ها فحش هم بدتر اشت و اینکه کورش کبیر نماد ایران نبوده نیز متعلق به افکار به اصطلاح ناب محمدی شماست که همین افکار جهان را به هم ریختند و خشونت را افزایش دادند. سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدنش پول میگیرد سخت است.. مخصوصا برای پژوهشگرانتان که واژه خنده دار " بیداری " را برایشان به کار بردید..
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.