افزودن نظر جدید

از کسی که مدعی است همچنین سخنانی تعجب برانگیز است ! وینستون چرچیل می گوید : آیین دموكراسی بدترین شكل حكومت است. با وجود این از تمام آیین هایی كه تاكنون آزمایش شده بهتر است. مفهوم این جمله به این معنا می باشد که درست است که دموکراسی هم جنایت می کنند اما ایا به وسعت نظام های دیگر ؟! با این حال از دیگر شیوه ها بهتر است ، زیرا دیگران ده ها میلیون می کشند عوض 2 میلیون...( که خود شما نیز بی تقصیر در این جنایات نیستید .. کی بذر انتقام را قلب مردم ان سوی اب ها کاشت؟) پس چه شد این روشنفکری و تفکر ازادی و بیداری اسلامی؟ یعنی شما از فهم این موضوع نیز عاجز بودید؟ دموکرات ها که صاحبان دنیا هستند اینطور کرده اند . حال با ان تفکر به اصطلاح ناب اسلامی با خویش فکر نکرده اید که اگر تندرویان افراطی و اسلامگرایان و یا حتی کمونیسم بر دنیا حکم می راند امروزه این جهان در چه جایگاهی قرار داشت؟ ایا اصلا اسلامیون تا به حال اسم مذاکره به گوششان خورده است ؟! و همینطور این را بگویم هر کشوری که صنعتی شود الودگی اش هم قطعا ببیشتر از دیگر کشورها میشود! پس در این جا نیز سخن شما بیهوده و باطل است.. حال نیز شما به بن بست رسیدید به حرف های بی تفکر روی اوردید و اکنون برای کشیدن خودتان از "باتلاق" نمونه های کودکانه ای می اورید !!!خواستید برای مثال جواب کوبنده ای بدهید ، افسوس که با تهمت پاسخ میدهید ! پس به جای اینکه ادای روشنفکری دربیاورید ، کمی در این باره فکر کنید.. به قول ارتور شوپنهاور : انسان پست کسی است که از اشتباهات انسان های بزرگ خوشحال می شود ، و این مصداق مقایسه لیبرالیسم و سایرین است ! عیوب اندیشه های دموکراتیک را به میان می اورید اما به عواقب نمی نگرید که اگر این رسانه هارا پایین بکشید ، ایا این همان انقلاب اکتبر بعد از سلطنت تزاری نمی شود؟ وقتی بزرگان اشتباهی می کنند کوچکان در ادعای حکومت اند ! با سپاس لطفا منتشر کنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.