افزودن نظر جدید

ممنون به نكته خوبی اشاره كرديد. تازه اين هم بايد اضافه كرد كه اگر عكس داريوش در آلمان هست اين يعنی آلمانی ها اجنبی پرست هستند! پس چرا ازشون تقدير میشه ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.