افزودن نظر جدید

خسرو انوشیروان یکی از بزرگترین پادشاهان دوره ساسانی بوده.ایشون مرزهای ایران و به طور کامل از هر گونه متجاوزی پاک میکند.خسرو یک شاه دادگر بوده.خسرو یا پوریا ساسانی پسر سوم قباد یکم بود.خود قباد پسر اولش رو از ولیعهدی کنار میزاره چون که به کیش (فرقه)مزدکیان روی آورده بود.پسر دوم قباد هم از اول کور نبود در سن کم یکی از چشمانش و از دست میده حتی گفته شده بار ها بارها پسر اول و پسر دوم برای کشتن و کنار گذاشتن خسرو تلاش کردن.در یکی از جشن های آبانگان ژم،پسر دوم قباد که برادر خونی خسرو بود اقدام به مسموم کردنش میکنه که دختر فرمانده گشتاسپ این موضوع و میفهمه.خسرو به مردم اهمیت خیلی زیادی میداده.دین اصلی در ایران در اون زمان زرتشت بود ولی آزادی ادیان رو در ایران مرسوم میکنه.دانشگاه پزشکی گندی شاپور در اون زمان یکی از بزرگترین مرکز علمی جهان میکنه.کلیله دمنه رو به زبان پارسی پهلوی ترجمه میکنه. بعد از کوروش از محدود شاهانی بوده که خزانه قصر و پر از پول میکنه و مردم و از فقر نجات میده. و خیلی کار های دیگه درست نیست درموردش اینجوری حرف بزنیم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.