افزودن نظر جدید

برای شناخت کوروش سه منبع اصلی داریم: تاریخ هرودوت، سالنامه‌ی نبونید و استوانه‌ی کوروش، کوروش‌نامه می‌تواند کمک کند اما خیلی به رمان نزدیک است. کشف‌های باستان‌شناسی هم به کار می‌آید. با مطالعه‌ی تطبیقی این منابع می‌توانیم به کوروش نزدیک شویم نه این که جمله‌هایی را از این و آن نقل قول کنیم و پس و پیش مطلب را فراموش کنیم یا نخواهیم ببینیم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.