افزودن نظر جدید

چجوری جسد کسی که به منظقه ای حمله کرده است را به کشور او برگردانند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.