افزودن نظر جدید

پس اگه به این نتیجه برسیم که گزنفون اعتقادات زرتشی کوروش را به یونانی بدل کرده ... خدایان یونانی که در کوروش نامه مورد ستایش کوروشند با اهورا مزدا و فرشتگانش قابل تطبیقند پس کوروش زرتشتی بوده(نظر شخصیمه و گویا به واقعیت خیلی نزدیکه)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.