افزودن نظر جدید

به عنوان مثال انتشارات فروهر کتاب ایشونو چاپ کرده (البته با کمی اصلاحات یعنی با صورت اصلی واژگان)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.