افزودن نظر جدید

بنظرم ترجمه ی رخسانی کاملتره و منصفانه تر .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.