افزودن نظر جدید

از دیدگاه اهل سنت هرکس پیامبر را دیده و با او مصاحبت داشته صحابه است.و از نظر اینان همه عادل هستند حتی معاویه لعین .و اهل سنت چون در این باره مباحث زیادی گفته اند جنگ میان صحابه را نمیتوانند توجیه کنند و میگویند در مورد جنگ علی و معاویه و طلحه و زبیر و عایشه نباید بحث کنیم این درحالی است که پیامبر ميفرمايد جنگ با علی جنگ با من است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.