افزودن نظر جدید

اولاً این نقلی که فرمودید از خود عایشه است؛ ثانیاً ادعای شما را ثابت نمی‌کند، (این مقاله می‌خواهد بگوید این احتمال هم هست که زمان ازدواج پیامبر در 25 سالگی، حضرت خدیجه نیز 25 سال داشتند و 25 سال هم با پیامبر زندگی کرده و در 50 سالگی رحلت کردند؛ چند سال بعد هم طبق نظر مقاله https://www.adyannet.com/fa/news/13973 عایشه هنگامیکه به خانه پیامبر رفتند 19 ساله بوده و این جریان هم برای همان سالهای اول زندگی ایشان با پیامبر اکرم است که علاقه پیامبر را نسبت به حضرت خدیجه نمی‌دانسته، بنابراین سن عایشه در زمان اعتراض کمتر از 25 سال بوده) با دقت در مطلبی که بیان شد، مشخص می‌شود که این مطلب نمی‌تواند ثابت کند که حضرت خدیجه در زمان ازدواج 40 ساله بوده باشد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.