افزودن نظر جدید

هر چه فیلم بر علیه اسلام و پیامبر(ص) می سازند وهرچه کتاب برعلیه اسلام می نویسند یقینا سندشان مثل همین صحیح بخاریهاست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.