افزودن نظر جدید

احتمالا شما آن قسمت از کلام را خوب مطالعه نکردید و فرق بین زنا و رقص را نمیدانید ، اولا در بیشتر آیین‌ها رقص نوعی عبادت محسوب می‌شود ، خداوند شادی را دوست دارد و غم ‌غصه وناله از جایگاه نومید کننده شیطان بر میخیزد ، ضمنا شما سری به کتاب مقدس مسیحیان قسمت غلاطیان باب ۳ آیات ۲۶ تا ۲۸ را خوب مطالعه بفرمایید تا ببینید که از منظر خداوند همه انسان‌ها بدون در نظر گرفتن نژاد و رنگ و پوست و حتی جنسیت در پیشگاه خداوند یک هستند ، لطفا چالشهای دین خودتان را برطرف کنید و سعی در تایید افکارتان با جعل عقاید غیر نکنید . برایتان دعای خیر دارم و اصلاح تفکر آمین
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.