افزودن نظر جدید

متن مقاله (کمیل و مقبره کورش؟!) به اندازه کافی مستند است. دلایل و شواهد بیان شد و آن کس که در پی تاریخ حقیقی باشد مطالعه میکند و در نهایت هم قضاوت... با اینکه کامنت این مدعی "انسانیت به جای دیانت" حاوی توهین و فحاشی به مسلمانان بود اما نظرش منتشر شد تا همه بدانند که این جماعت حرفی برای گفتن ندارند. در باطل و دروغ بودن سر تا پای سخنان و باورهای این مدعی «انسانیت بجای دیانت» همین بس که ما را دعوت به مطالعه کتاب «دو قرن سکوت» میکند اما یقیناً خودش این کتاب را نخوانده است. کتاب «دو قرن سکوت» حتی همان چاپ قبل از انقلابش پر است از تمجید و دفاع از اسلام و بیان عجایبی در این راستا. بنگرید: [http://www.adyannet.com/fa/news/13351] نویسنده این کتاب (دکتر زرینکوب) پیش از انقلاب کتابی دیگر هم نوشت. باز هم در دفاع از اسلام، به نام‌ «کارنامه اسلام» که انصافا کتاب بسیار خوبی در دفاع از اسلام است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.