افزودن نظر جدید

ظاهرا جناب حامد شما از مسلمانی و شیعه بودن فقط اسم و ادعایش را داری؟!! چون به اسم دفاع از ایران باستان تمام دین اسلام را زیر سئوال بردی!!! در صورتی که اگر یک مسلمان شیعه ایرانی بودی به خوبی درک می کردی که ما دو تا اسلام داریم اسلام محمدی و اسلام خلفایی آنچه تو گفتی بر فرض صحت اسلام خلفایی بود نه محمدی اسلام حقیقی از قلب ها وارد می شود مثل آنچه پیامبر در فتح مکه انجام دادند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.