افزودن نظر جدید

اینم در اسلام گفته که از مرده ها بت نتراشید و بی خودی بزرگ نکنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.