افزودن نظر جدید

یادتان نرود که اصل دین زرتشتی با آنچه بعد از گذشت چندهزار سال تحریف شده فرق دارد. و یادمان نرود که این تحریف ها، کار روحانیوندر دین زرتشتی بوده که همیشه دین را برای نان خودشان تفسیر کردند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.