افزودن نظر جدید

اون عزیزانی که نگران وحدت شیعه و سنی هستند... عزیزانم نگرانی شما بجاست...اما بحث. علمی پیرامون حقیقت اسلام به معنی تهدید وحدت نیست... خدا نیز می فرماید و جادلهم بالتی هی احسن...باید سخن گفت باید تحقیق کرد حتی شماـ.. اکثر ما شیعه هستیم چون پدران مو شیعه. بودن... اهل سنت نیز همینطور... حب و بغض نسبت به عقاید رو باید کنار گذاشت و تحقیق کرد و مجادله کرد و نظرات مخالف را شنید تا بتوان بهترین آن ها را برگزید...در پناه خدا
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.