افزودن نظر جدید

سامان عزیز ، مساله اینجاست که تاثیر باورهای میترایی بر مزداییسم غیر قابل انکار است ،تقدیس گاو هم از میتراییسم به دین او وارد شده است نه یهود ! بنده حتی شرح دادم که قوچ یا گوسفندی که خدای سامیان برای ابراهیم فرستاد گوسپند میترایی و جایگزین گاو بوده است ،ریشه قربانی کردن به میتراییسم باز میگردد . اتش فقط یک اخشیج سپنتایست و نه چیز دیگر ! کجای گاتاها زرتشت اتش را دارای شعور میدانست ؟در مورد ادعاهای که در مورد غیر جسیم بودن الله گفتید هم خودتون خسته نکنید و ترجمه هارو تقییر ندید ؛هرچند الان براتون توضیح میدم .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.