افزودن نظر جدید

درباره ی مکان داشتن خداوند : http://muslimquest.blogfa.com/post/67 و نفی جسمانیت خداوند : http://muslimquest.blogfa.com/post/65
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.