افزودن نظر جدید

سلام شیرین گرامی ، اگر نگاهی به اسنادی که ارائه گردیده بیندازید در می یابید که طرف بحث شما به اندازه ای مطالعه دارد که بخواهد سخن بگوید. بگذریم . [1] آیا در گاتها پرستش دیوها - خدایان آریایی - نفی نشده است ؟ [2] مقالاتی ارائه شد که نشان میدهد گاتها شدیداً دست خورده است و خود شما هم در ذیل مقاله « حذف بخش عظیمی از گاتها » فرمودید که گاتاه دست خورده است. پس چرا اینجا میگویید گاتها دست نخورده ؟ [3] قرآن کتابی است مشتمل بر فصاحت و بلاغت ! یعنی ادبیات ! پس تشبیه و تمثیل در آن عیبی ندارد. [4] گئوش همان گئو است در حالت دستوری مختلف . مثلاً داریوش همان دارا است در حالت مفعولی .گاهی نیز داریوم نوشته می شود در حالت فاعلی . [5] معنای آفرینش برای گئوش یک معنای ثانوی است. در مقاله گئوش اوروان نمادی از فلسفه مزدیسنا : http://www.adyannet.com/news/1329 ______________- توضیح دادیم که چون روان جهان از روان گاو خلق شده به گئوش اوروان _ روان گاو _ روان آفرینش هم می گویند. یعنی اینمنطق کار را خرابتر می کند نه بهتر . چه کسی گفته جهان آفرینش از روان گاو خلق شده است ؟ گرچه در همان مقاله توضیح مفصل دادیم که منظور گاتها واقعاً همان روان گاو است . یعنی هم در لغت و هم در اصطلاح . [6] خداوند در قرآن جسم نیست . 103 انعام / جا و مکان هم ندارد : 115 بقره . دور هم نیست بلکه از رگ گردن به انسان نزدیک تر است : 16 قاف . [7] بارها در طول تاریخ کعبه خراب شد و مسلمانان همچنان به سمت کعبه نماز میخواندند یعنی کعبه موضوعیت ندارد . بلکه اگر کعبه از بین برود نیز باز هم قبله ی ما زمین مسجدالحرام است . همانگونه که در ابتدای رسالت یامبر قبله ی مسلمین به سمت زمین مسجدالاقصی بود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.