افزودن نظر جدید

سلام شیرین گرامی ، به نظر می رسد توان گفتگوی آرام و منطقی را ندارید . به همین علت علاوه بر « فرار از بحث » و « تغییر مکرر موضوع » و « از شاخه ای به شاخه ی دیگر پریدن » ، توهین را هم به موارد فوق اضافه نمودید . به هر روی بگذریم ... [1] خوب است که قبو دارید قداست گاو و پرستیده شدن ان در دین زرتشتی وجود دارد. اگر متن گاتها و ... را بخونید - البته با ترجمه ی موبدان ! - خواهید دید که سراینده ی گاتها نه تنها با مغان بلکه با خدایان میترائیسم هم مخالف بود. اگه غیر از این باشد نمی توان سراینده ی گاتها را یکتاپرست دانست ! [2] در کجای متون میترائی آمده است که اهورامزدا را واسطه قرار دهید برای رسیدن به روان گاو ؟؟؟ اما در دین زرتشتی آمده است. ضمناً در منطق شما هر کس مقدس باشد را شکنجه می دهند و زجرکش می کنند ؟ مشخص است که پرستیده شدن گاو و اعتقاد به حلول روان مقدس از کابالیسم یهود وارد دین زرتشتی شد. جیمز دارمستتر هم به عنوان یکی از برترین اوستاشناسان تاریخ جهان معتقد بود که بسیاری از آموزه های اوستایی از یهود وارد دین زرتشتی شد. همه ی موارد فوق هم آنان را تأیید می کند. [3] قلب و سینه نمادی از ضمیر و عمق وجود انسان است . امروزه نیز در زبان فاسی این مسئله کاربرد دارد : « دل گیر شدن ؛ خوشدل ، در قلب کسی جای داشتن ؛ دل کسی را به درد آردن ؛ انتقال سینه به سینه اطلاعات و ... » همگی نشان میدهد که در ادبیات امروز ما هم قلب و سینه نمادی از ذهن و ضمیر انسان است. [4] گئوش همان گئو است. ای رابزرگترین اوستاشناسان گفته اند. مثل دارا = داریوش . به هر روی در مقاله ثابت کردیم که تراشنده ی گاو همان اهورامزدا نیست. و اگر اهورامزدا هم باشد سراینده ی گاتها اهورامزدا را واسطه قرار داده تا به روان گاو برسد . سپاس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.