افزودن نظر جدید

سلام شیرین گرامی ؛ اینکه شخصی در بحث دیگران را به کم اطلاعی و ... متهم کند چیزی از اصل مسئله نمی کاهد . تا به حال هیچ مسئله ای را بی پاسخ نگذاشته ایم ، مگر اینکه بی ارتباط با موضوع بوده باشد . به هر روی میزان سواد طرف بحث دخالتی در موضوع ندارد مخصوصاً وقتی که در مقاله برای اثبات حقیقت اسناد و دلایلی ارئه شده است. اما بعد ... [1] درباره ی ادیان ایرانی : 9000 سال یا 3000 سال یا 5000 سال فضیلتی نیست. مخصوصاً وقتی که شما میگویید سراینده ی گاتها با خدایان میترائیسم مخالف بود. پس یعنی بر اساس گفته ی شما آن چند هزار سال قدمت ادیان ایرانی همه بر باد فناست و بر بطالت گذشت. [2] درباره ی جایگاه گاو در میترائیسم ، در گاتهای ترجمه ی موبدان خوانده ام که در میترائیسم گاو را شکنجه می کردند و آزار می دادند . پس این نمی تواند نشانه ی قداست گاو در میترائیسم باشد. [3] قلب نمادی از ضمیر انسان است. منظور ماهیچه نیست . [4] قداست گاو در دین زرتشتی منحصر در استفاده های کشاورزی نیست . بلکه مسئله بسیار فراتر از این حرفها است. ستایش تراشنده ی پیکر گاو را چه میگویید ؟ اینکه سراینده ی گاتها خود را مراقب گاو می داند را چه می گویید ؟ حلول روح مقدس در کالبد گاو را چه می گویید ؟ حتی در گاتها ، سراینده گاتها اهورامزدا را واسطه می گیرد تا به روان گاو مقدس برسد . اینها بسیار فراتر از آنچیزهایی ایت که شما می فرمایید . سپاس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.