افزودن نظر جدید

ادامه ی نقد سخنان shirin ، گرامی ! با توجه به اینکه شما یهودی زاده هستید ، ذهنیت ناشی از جعلیات کاهنان و نیاکان خود را به اسلام تسری ندهید ، خواهشاً ! آن آیه فتبارک الله احسن الخالقین هم شعر نیست . نثر است . بسیاری از مخلوقات توان خلق و ایجاد دارند . انسان هم چه بسیار چیزهایی درست کند . یعنی بین همه ی موجودات که توان تولید و ایجاد دارند اما خداوند برترین و بالاترین است . این ابداً به معنی تعدد خدایان نیست . چه اینکه در قرآن به صراحت آمده است که خداوند یکی است : 48 ابراهیم / 4 زمر / 163 بقره / و سوره توحید و ... . خداوند هم در آسمان نیست بلکه جا و مکان ندارد. جسم نیست . قابل دیده شدن نیست : 103 انعام / خداوند برتر و بالاتر از آن است که انسانها بخواهند او را وصف کنند : 100 انعام / 91 مؤمنون و ... همچنین خداوند قرآن در همه جا هست نه فقط در آسمان : 115 بقره / همچنین چه بسیار که خداوند مستقیماً بر قلب پیامبران خود الهام کند : 51 شوری . انسانها به دلیل جسمانی بودن دچار مانع و محدودیت هستند. اما ملائکه این محدودیت را ندارند. به هر حال در منطق قرآن انسان می تواند در مقام و منزلت بالاتر از ملائکه هم قرار گیرد اما به هر حال محدودیت جسمانی همواره با انسان هست. انسانها هم برای تعظیم و بزرگداشت به هم میگن « شما » . خدا هم بزرگتر از همه است . خودش را « ما » معرفی می کند. گرچه هنگام سخن گفتن یا مخاطب کردن پیامبران و انسانهای پاک از سر دوستی و محبت خود را « من » معرفی می کند : 12 طه /
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.