افزودن نظر جدید

1_ یادم نمیاد شمارو تحقیر کرده باشم،چطور چنین تصوری کردید ؟2_وجود زرتشت با ده ها سند و مدرک جهانی اثبات شده است ،اما موسی فقط در منابع یهودی ! حداقل نمیبایست اسم موسی در تاریخ مصر بود ،به خصوص که موسی ماجراهای زیادی با رامسس سوم داشت ،حداقل نباید در تاریخ مصر اشاره کوچکی به موسی بشود ؟3_ هر کتاب و خدایی از افرینش جهان و موجودات زنده سخن میگوید، اگر ناراحت نمیشوید 99/9 درصد افرینش قران با علم منافات دارد که خود در سوره هایی چون فصلت تحقیق کنید !4_در رابطه با معنی متافیزیک تحقیق کنید ؟6_بله عزیزم ،تقریبا تمام منابع از جمله تاریخ جهان اسلام ،طبری ...گفته اند ،عموی پیامبر ابولهب هم بت پرست بود و در قران لعنت شده(بریده باد دست و پای ابولهب...مسد 1)سه ایزد بانوی لات ،منات ،عزی همه به باور قریش دختران بت الله بودند و حتی به گفته طبری در ایات پایانی نجم منسوب به غرانیق این سه بت ستایش هم شده اند که به گفته طبری بعدها پیامبر از ستایش ایزد بانوها منصرف میشود و ایات مربوطه را شیطانی مینامد و حذف میکند .ایاتی از سوره نجم میگوید : ایا برای الله(خدا) دختران را برمیگزینید و برای خود پسران را ... که اشاره به این موضوع دارد. البته بت بودن الله به متزله بت پرستی اسلامی نیست بلکه در همه دوران ها انسانها برای خدای خود تندیس میساختند ،منظور لغت اله بود که در ان دوران 360 اله در کعبه بود ،عبدالمطلب پدر عبدلله هم بت مطلب را میپرستید (عبد +بت مطلب) حتی طبق طبری قصد بریدن سر (قربانی) پدر محمد ص در برابر بت مطلب را هم داشت !لطفا مطالعات خود را افزایش بدید و دیگه ادامه ندید! بنده قبلا هم عرض کردم طبری مولف بود و هرچه میشنید ولو افسانه ادم و حوا یا سلیمان و نوح همه را مینوشت !تفاوت کتب تالیفی و کتب تاریخی را بفهمید ! فلسفه گاو از زمان میترا و اهمیت گاو در زمان زرتشت برای شخم زدن و انقلاب کشاورزی او اهمیت داشت ، گاو زرین شاخ با گوساله طلایی هیچ شباهتی ندارند خوشحالم که دشمنان مزداییسم مطالعات کمی دارند ، من هم منتقد مزداییسم هستم ولی چون شما تبلیغ اسلام میکنید از زرتشت دفاع میکنم ، اما اگر خردگرا بودید به شما در نقد مزداییسم کمک هم میکردم ! مرسی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.