افزودن نظر جدید

سامان عزیز ، من مطمینم سنم حداقل بیش از سن مادر شماست پس از من دلگیر نشید ، من موظف نیستم که بدیهیات رو برای شما توضیح بدم پس پیش از مطرح کردن موضوع خود درباره ان تحقیق کنید ! پایه تمام ادیان سامی دروغ است ،از 124 هزار پیامبر به گفته محمد ص تنها وجود دو پیامبر اثبات شده است یکی عیسی بن مریم و دیگری محمدبن عبدلله ! اگر در وجود زرتشت اختلاف نظر هست هیچ سندی برای وجود موسی غیر از منابع کودکاته یهودی وجود ندارد ! اگر شما افرینش قران رو خونده باشید تقریبا غیر از خرافات و منافات با علم و شعور انسان هیچ نیست و کاملا با دانش بیابانگردان عربستان توافق دارد، امکان وقوع معجزه هم غیر ممکن است و اصلا متافیزیک در قرن 21 خریدار ندارد! البته عرض کردم موبدان زرتشتی اوستا را جمع اوری نکردند بلکه اذرباد مهراسپندان مغ میترایی بود ! لغت dev یا دیو مربوط به خدایان هندوییسم بوده که برای دیوها تندیس(بت) میساختند و دیو پرستان بت پرست هم بودند و هستند !، کعبه پیش از اسلام یک بتخانه بود که حاوی بتی به نام «الله» بود و پدر محمد ص هم نوکر ان بت [عبد +الله] پس اله به معنی بت هم هست ! لفظ لا اله الا الله هم در جواب بت پرستان بود یعنی نیست هیچ بتی مانند خداوند (الله) . در رابطه با طبری هم عرض کردم ابن اثیر تا سال 915 فقط از طبری کپی میکرد دیگه چه سندی؟ در اوستا از گاو زرین شاخ (با شاخ زرد) و نه گوساله طلایی رنگ سخن گفته شده است و بیان کردم که تقدس گاو از دوران میترا به غرب و تمام ادیان رسوخ کرد ! در گاتاها بارها نام زرتشت سپنتمان ذکر شده چرا میگید هیچ دلیلی برای انتساب به زرتشت وجود ندارد؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.