افزودن نظر جدید

سلام shirin گرامی ، [1] درباره دروغگو بودن موبدان زرتشتی ، آنان واقعاً دروغگو هستند . و برای تبلیغ دینشان به هر ترفندی دست درازی می کنند . از تمسک به نژادپرستی و شعارهای نژادپرستانه گرفته تا حذف بخش عظیمی از تاریخ و باورهای زرتشتی . درگفتگو با شما به مواردی اشاره کردم . از جمله جعل تاریخ 3750 ساله برای زرتشت که هیچ مبنای عقلی و تاریخی ندارد . همچنین ترجمه های دروغین و مثلاً موبد رستم شهزادی گئوش را به معنی پاکی گرفته است ! برای توجیه و فرار از باور به قداست روان گاو . حتی خود شما هم بزرگترین موبدان زرتشتی را خائن و دروغگو نامیدید . موبد اذرباد مهراسپندان را عرض میکنم که صدها بار شهادت داده است که وندیداد سخنان اهورامزدا و زرتشت است و شما هم ایشان را نوازش نمودید ! [2] درباره ی معنای بت برای daeva این سخن خود را جایی دیگر نگویید چون مبنای عقلی و علمی ندارد . ممکن است مورد تمسخر واقه شوید . [3] ترجمه « تنها بت » برای الله هیچ دلیل تاریخی و عقلی ندارد . لطفاً بدون دلیل حرفهایی نزنید که توهینهای شما به من در خودتان مصداق یابد . [4] آنچه طبری گفته است ، و دیگران هم تأیید کرده اند ، شما بدون هیچ دلیل و سندی به عنوان کپی از طبری معرفی کردید . واقعاً هیچ سندی ارائه نکردید . گذشته از اینکهخ سخنان طبری با جزئیات محتویات اوستا سازگار است . لیکن شما چشمانتان را بسته اید. [5] بحث من درباره ی قربانی کردن گاو نیست ! لطفاً مقاله را بخوانید سپس به نقد آن اقدام کنید . در گاتها روان گاو ستوده شده است و حتی بالاتر از اهورامزدا است . در گاتها تراشنده ی گاو که شخصی غیر از اهورامزدا است ستوده شده است ! و در یشتهای اوستا از گوساله ای طلایی که روح مقدسین و ایزدان در آن حلول کرده ستوده شده است و دیگر بخشهای اوستا که در متن مقاله به آن پرداخته شده است . [6] شما منابع سامی را کودکانه خواندید درحالیکه مبنای دین زرتشتی بر احساسات غیرعقلانی و لجبازی بنا شده است . برای مثال هیچ دلیلی برای انتساب گاتها به زرتشت وجود ندارد . آیا مبنایی غیر از این هم وجود دارد ؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.