افزودن نظر جدید

سلام غفاری گرامی؛ به نظر عصبانی می‌آیید. آنچه در متن نوشتار آمده است، دقیقاً به همراه اسناد تاریخی و پژوهشی است. در حالیکه شما برای نوشتار خود هیچ سندی ذکر نکنید. گفتید: «در یک نوبت ۳۰۰۰۰۰ زن ودختر ایرانی را همراه صدها شتر واسب مملو از پول وطلا به عربستان بردند.» سؤال: کل عربهایی که در فتح ایران حاضر بودند 10 الی 3- هزار نفر بودند. اینان چگونه 300000 زن را دزدیدند؟! پس مردان ایرانی کجا بودند؟ که با جمعیت میلیونی خود نتوانستند در مقابل عده‌ای کم مقابله کنند؟! این مردان کجا بودند، وقتی زنان و دخترانشان را می‌بردند؟! اینطور که شما می‌گویید، به نظر می‌رسد مردان ایرانی عاری از غیرت و تعصب ناموسی بودند (!). نگاه خود را اصلاح کنید تا اینگونه به نیاکان خود توهین نکنید. سپاس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.