افزودن نظر جدید

سربازان ساسانی نه به زنان تجاوز میکردند ، نهمردان اسیر را می کشتند و نه قصد داشتند کسی از ان ها را برده کرده و در بازار بفروشد. مارسلینوس مورخ رومی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.