افزودن نظر جدید

باسلام وعرض ادب فکرنمی کنم لازم باشه که مادرمورددین خودبه شماتوضیح بدیم واین گناه بزرگی هست که بااطلاعات ناکافی دراینجادرمورداهل حق مطالبی بنویسین درقرآن هم نوشته افطرابه ادیان دیگرگناه بزرگی هست مادین خودراهیچ وقت تبلیغ نمیکنیم ونمیخواهیم کسی درمورددین ماچیزی بنویسد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.