افزودن نظر جدید

سلام عزیز. قبل از ورود اسلام به ایران زندگی طبقاتی سهم مردم ایران بود. تحصیل علم و ادب فقط مخصوص طبقه والا بود. چه دختر و چه پسر.از ایران قبل از اسلام چه سندی به عنوان پیشرو بودن داریم: معماری: از لحاظ معماری اگه اطلاعات داشته باشی معماری اسلامی به مراتب بالاتر از معماری ایران باستانه( ورود رنگ در مقابل معماری بیرنگ قبل از اسلام) ادب و هنر : تقریبا هیچ اثر منظوم و منثوری از ایران باستان نداریم در حالیکه از ایران اسلامی تعداد زیادی آثار منظوم و منثور باقیمانده (مسئله از بین رفتن مطرح نیست چون از یونان باستان با قدمتی قبل از ایران باستان آثار ادبی بسیار زیادی باقیمانده) و باقی موارد نیز به همین منوال. اعراب برای دختران ارزش قایل نبود. ایران قبل اسلام برای کل طبقه غیر اشراف ارزشی قایل نبود. در مورد خیام هم بگم از دانشمندان و شعرای بعد از اسلامه و ربطی به ایران باستان نداره. لطفا با علم نظر بگذارید نه با تعصب کورکورانه. در مورد سلمان هم همین بس که انسانی آزاد اندیش بود که با تحقیق از مانویت به مسیحیت و از مسیحیت به اسلام در آمد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.