افزودن نظر جدید

هر دلیلی که بیارید سلمان فارسی یه خائنه چون استراتژی های سپاه ایران رو در اختیار دشمن قرار داد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.