افزودن نظر جدید

به کمک کردن به دشمن و شمشیر دست گرفتن چی میگن اینای که شما میگین نوش دارو پس از مرگه......
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.