افزودن نظر جدید

ای کاش امثال سلمان در فتح نقاط دیگر ایران نیز شرکت داشتند تا جنایات اعراب کاهش میافت درود بر روح سلمان
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.