افزودن نظر جدید

1- حضرت سلطان بنیانگذار دین یارسان نبوده اند، همانطور که خودتان گفته اید یارسان پیش از ایشان هم وجود داشته و لرستان (لکستان) مرکز فعالیت آن محسوب می شده است. همچنین زیارت کل داو که گوردخمه ای متعلق به دوران ماد است نشان میدهد که این آیین پیش از اسلام هم وجود داشته و به همین دلیل هم مقابری متعلق به پیش از اسلام دارد. 2- سلطان 130 سال عمر نموده است، نه 120 سال. 3- فرزندان شیخ عیسی برزنجی قادر، خدرشاه و سلامت نام داشته اند نه آنها که شما عرض کرده اید. 4- استاد سید طاهر هشمی منبع موثقی برای ذکر اعتقادات حضرت سهاک نیستند، ایشان هرچه بوده اند در کلام یارسان اورده اند و طبق کلام ایشان تجلی حقیقت و آغاز مرحلۀ ششم حقیقت در دین یارسان محسوب میشوند و با اتکا به صحبت فردی که چندین قرن پس از ماجرا زیسته و صرفاً شنیده هایی از پدرانش دارد نمیتوان ایشان را انکار کرد. پاینده باشید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.