افزودن نظر جدید

حکایت شما حکایت افتادن از چاله به چاه است.کوروش بیشتر جاها را با آغوش باز مردم گرفت و عمر تا به امروز لعن و نفرین میشود.عمر که غاصب خلافت از علی و بی توجه به وصایای رسول الله و قاتل حضرت زهراست چطور خود را موظف به راهنمایی مردم میداند؟این دیگر از جک های تاریخ است.حتما از اجداد عمر و تولد وی هم خبر دارید؟دیگر آنکه هر کس پول بدهد میتواند در جهالت بماند.عجب.....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.