افزودن نظر جدید

در تکمیل سخن شما اینکه، ادرار شتر در روایات اسلامی تنها برای مداوا و درمان هست، نه هر کاری ولی ادرار گاو، غالب افراد زرتشتی در طول عمر خود باید حداقل یکبار از آن بهره مند می شدند!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.