افزودن نظر جدید

سلام . درست است که ابتدای فرگرد مربوط به نزدیکی با زنان در دوره عادت ماهانه است اما در ادامه این حکم رو به تمامی موارد تخلف از دستورات زرتشت اشاعه و تسری می دهد. دقت کنید : هر کسی که داد - قانون - زرتشت را نادیده بگیرد ... هرکسی ... واقعاً نظر شما درباره ی واژه ها ی هرکسی و داد ( قانون ) چیست ؟ هرکسی یعنی هرکسی نه فقط این افراد . و همچنین این حکم اعدام برای همه کسانی است که از داد مزدا ( قوانین دین زرتشتی ) تخلف کنند . که یکی از مواردش همین نزدیکی با زن حائض است . اما مواردی دیگر هم هست . یعنی هر تخلفی از قانون زرتشتی ..
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.