افزودن نظر جدید

کار به دعوای دوستان ندارم از دید من هر دو یکم تند رویید. ولی چیز هایی که درباره ی رستم فرخزاد گفته شد نادرست و بی انصافانه ست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.