افزودن نظر جدید

اعراب مسلمان یه مشت وحشی بودن که برای غارت به سرزمین های مختلف حمله میکردن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.