افزودن نظر جدید

علوی شدن تا حال عرب جاهل و عباسیان احمق رو بگیرن که گرفتن و بغداد هم فتح کردن همش شکست در مقابل اراده ما شکست خورده همچون یک خوک
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.