افزودن نظر جدید

سلام رستم فرخزاد خونخواری بیش نبود .ضمنا .بررسی اسناد تاریخی نشون میده مردم از حکومت ساسانی متنفر بودن و از ورود اسلام حمایت کردن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.