افزودن نظر جدید

1- فرخ هرمز شهرباز رو کشت و اذرمی دخت به پادشاهی رسید اذرمی دخت گفته بود با اون ازدواج میکنه ولی فرخ هرمز رو کشت ازدواج با اذرمی دخت درست نبود ولی کشنده پدرش رو کشت و بهترین کار هم همان پادشاه کردن یزدگرد بود 2- رستم خاک نمی خواست بده طبق رسم گذشته که اعراب از فقر و بدبختی از ایرانیان کمک می خواستن عمل کنه پول بده نه خاک 3- توضیح ندادی کی بودن کجا بودن دلیل شورش چی بود4- نقش منجمان در دربار خسرو پرویز تاریخ ایران قبل از اسلام ایران در زمان ساسانیان5- اره اشتباه میگه عقل چی میگه رستم یک نامه به برادرش نوشت مردم کجا بود نکنه مردم رو جمع کرده بگه داریم شکست می خوریم ولی بریم جنگ هیچ عقلی حکم نمیکنه اگر این قدر ابله بود اون همه قدرت کسب نمیکرد پس سیاست بلد بود که اینقدر قدرت داشت 6-کودتای 628 برای این بود که خسروپرویز مردانشاه پسرخردسالش رو از شیرین ولیعهد کرد و ارتش هم بعد از شکست اخر از ارتش روم در دستگرد ناراحت بود و فرمانده اصلی کودتا اشنسپ اسپا بود بقیه نقش فرعی همه ارتش میخواست رستم همه اونقدر قدرت نداشت پدرش قدرت داشت 8- مسلمان من مسلمان وهابی و تازی پرست نیستم بلک وطن پرست فقط ایران بقیه کشور ها اهمیتی برای من نداره به خصوص عربستان
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.