افزودن نظر جدید

آقای هادوی ممنون نظر جالبی بود و به نظرم پذیرفتنی است. و سلام آقای پشیوتن عزیز. 1. درباره اینکه چرا آزرمیدخت پدر رستم فرخزاد را کشت لطفاً واضح تر نظرتون رو بگید. و اینکه پدر رستم فرخزاد دقیقا چکار کرده بود. تا اون وقت مشخص بشه که آیا رفتار رستم فرخزاد صحیح بود یا خیر. پاسخ این سؤال تا حد زیادی بحث رو به نتیجه میرسونه. 2. یعنی رستم فرخزاد معتقد بود باید با عربها صلح کرد و به آنان باج یا خاک داد ؟ 3. درباره سؤال سوم گفتید نمیدانید. ندانستن عیب ندارد، اما وقتی چیزی را ندانیم و از آن دفاع کنیم این معنی خوبی ندارد. پس لطفاً در این زمینه از رستم فرخزاد دفاع نکنید. 4. سند شما برای این حرف (درباره شیرین) چیست ؟ 5. نظر دکتر گرشاسب چوکسی که خودش زرتشتی است اعتبار ندارد ؟ نامه به برادر نوشت، بحث بر سر این است که غیر این نامه، مردم را نیز مطلع کرد. 6. در شاهنامه آمده است که رستم فرخزاد در ماجرای برگشتن سپاه ايران از خسرو و رها كردن شيرويه از بند، از شاه سرپیچی کرد. شاهنامه میگه: [كه پيچيده بد رستـــــم از شهــــــــريار * بجايى خود و تيــغ زن ده هـــزار] جای دیگه میگه: * بدَر بر همــــــى بود تا هــــر كســــــــــــى * همــى كـــرد زان آزمايـــــــــــش بســـــى‏ همى ساخــت همــــواره تا آن سپـــــــــاه * بپيچيـــــــد يك سر زِفَـــرمان شـاه] • یعنی هم خودش سرپیچی میکرد و هم بقیه رو به سرپیچی از شاه تحریک میکرد. آیا شاهنامه رو قبول ندارید ؟ 7. شما دو قرن سیکوت در خیلی موارد از طبری سند داده. طبری کتاب تاریخی دسته اول هست هرچند نظریات ابم اسحاق در تاریخ طبری امروزه برای کسی اهمیت ندارد ولی طبری یک کتاب کهن هست. دو قرن سکوت هم کتاب خوبی است ولی یک منبع تحقیقی است. و 8. اینکه شما مسلمان هستید یا زرتشتی ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.