افزودن نظر جدید

مستشرقین زمان کوچ به ایران کنونی را حدود چهار هزار سال پیش گفته اند اما این زمان میتواند حدود ۱۲ هزار سال پیش بوده باشد. یعنی زمانی که هنوز در ایران کنونی کسی زندگی نمیکرده است. همان زمانی که آخرین عصر یخبندان پایان یافته و بارانها و دریاچه ها بوجود می آیند. تمام شواهد این را نشان میدهند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.