افزودن نظر جدید

چرا نژاد پرستانه حرف می زنی؟ ترکان از قبل هم در ایران بودند؟فقط این نکته که شماهادرست از جایی اومدین که درست موطن اصلی ترکان است؟صحرای قره قوم و رود ولگا و... . ضمنا طبق منابع اسلامی همه ما از نسل آدم هستیم و لزومی نداره که فارس و ترک و عرب و کرد و بلوچ راه بیندازیم. ((و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم)). ((ای مردم!ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛(اینها ملاک امتیاز نیست،)گرامی ترین شما نزد خداوند،باتقواترین شماست؛خداوند دانا و آگاه است.)) طبق این آیه هیچ سفیدی بر سیاه، زرد و سرخ پوستی و هیچ عربی بر عجمی، فارسی، ترکی ،کردی، بلوچی و هیچ انگلیسی و فرانسوی زبانی بر فارس زبان ،عرب زبان و ترک و کرد زبانی برتری ندارد و ملاک تقوا و انسانیت است، نه نژاد و زبان و قومیت.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.