افزودن نظر جدید

ادعای شما (اینکه مردم از ایران به نقاط دیگر دنیا رفته باشند) فاقد سند و دلیل روشن است. اتفاقا طبق اسناد باستان شناسی،‌ «انسان کنونی، 85 هزار سال پیش در عربستان سکونت داشت» و از آنجا به سایر نقاط دنیا تقسیم شد. با این کشف چه بسا این فرضیه روی کار بیاید که آریاییان از عربستان به ایران آمده بودند. چه اینکه قدمت و سابقه حضور انسان‌های هوشمند در عربستان بیش‌تر از سابقه حضور آنان در ایران است. اسناد را بنگرید: [https://www.adyannet.com/fa/news/26775]
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.