افزودن نظر جدید

درباره جایگاه زن در شاهنامه هم این را بخوانید لطفاً: https://www.adyannet.com/fa/news/26804 و https://www.adyannet.com/fa/news/31089 البته شاهنامه به زن توهین نکرده ولی از زرتشتیها نقل قول کرده و بارها زنان را تحقیر کرده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.