افزودن نظر جدید

از خواننده مطلب فوق می خوام به جای خوندن و باور کردن این مطلب بدرد نخور به ویکیپدیا یا کتاب هتی ذکر شده مراجعه کنه که تاریخ دقیق تر واقعی متوجه بشه نه یک در سایت یک مشت تازی پرست دنبال حقیقت باشه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.